A- A A+

Добірка архівних матеріалів, присвячених 21-й річниці Конституції України

Сучасна Конституція України - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи. Конституція 1996 року закріпила статус незалежної України – рівноправного учасника міжнародних відносин.

Слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил, тому її можна розглядати як запоруку майбутньої злагоди в нашому супільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій за умови неодмінного визнання непорушності політичного суверенітету нашої держави.

       Пропонуємо переглянути добірку архівних матеріалів, присвячених   21-й річниці Конституції України.