A- A A+

Засідання експертної комісії

Відповідно до Плану роботи архівного відділу районної державної адміністрації на 2017 рік у ІІІ кварталі поточного року було проведене засідання експертної комісії, на якому розглядалися питання:

1. Схвалення описів справ постійного зберігання, з кадрових питань(особового складу), актів про нестачу архівних справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду:

-Вершино-Кам’янській сільській раді та її виконавчому комітету Новгородківського району Кіровоградської області;

-Новоандріївській сільській раді та її виконавчому комітету Новгородківського району Кіровоградської області;

-управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

-фермерському господарству «Регіональний інститут селекції рослин».

Виставка до дня Незалежності України

День Незалежності України відмічається 24 серпня. Підтвердив цей статус народний референдум, що відбувся в грудні 1991 року.

Для всього народу України цей день дуже важливий. Практично з часів розпаду Київської Русі країна не була унітарною державою. Український народ прагнув свободи та незалежності. Весь час українці як народність терпіли притискання та заборону на спілкування рідною мовою. Культура народу розвивалась в тяжких умовах. Багато письменників та творців української культури арештовувались та піддавались репресіям.

Незважаючи на тяжкий шлях, українці зберегли свої традиції, мову та прагнення до свободи. Референдум став черговою сходинкою на шляху до свободної демократичної держави.

Пропонуємо переглянути добірку архівних матеріалів, які ілюструють процес здобуття Україною незалежності.

Добірка архівних матеріалів, присвячених 21-й річниці Конституції України

Сучасна Конституція України - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи. Конституція 1996 року закріпила статус незалежної України – рівноправного учасника міжнародних відносин.

Слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил, тому її можна розглядати як запоруку майбутньої злагоди в нашому супільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій за умови неодмінного визнання непорушності політичного суверенітету нашої держави.

       Пропонуємо переглянути добірку архівних матеріалів, присвячених   21-й річниці Конституції України.

Засідання експертної комісії

Відповідно до Плану роботи архівного відділу районної державної адміністрації на 2017 рік у ІІ кварталі поточного року були проведені засідання експертної комісії, на яких розглядалися питання:

1. Схвалення описів справ постійного зберігання, з кадрових питань(особового складу), актів про нестачу архівних справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду:

Детальніше: Засідання експертної комісії

ДОВІДКА про розвиток архівної справи в Новгородківському районі за 2016 рік та І квартал 2017 року

Архівна справа є важливою складовою інформаційної, культурної та соціальної сфери життєдіяльності району, яка охоплює організаційні, правові, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком та зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використання відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства в районі забезпечують архівний відділ районної державної адміністрації та архівні підрозділи установ та організацій різних форм власності.

Архівний відділ районної державної адміністрації планує та проводить свою роботу за основними напрямами діяльності відповідно до річного плану розвитку архівної справи в районі, затвердженого головою районної державної адміністрації та погодженого з Державним архівом Кіровоградської області.

Детальніше: ДОВІДКА про розвиток архівної справи в Новгородківському районі за 2016 рік та І квартал 2017...

Засідання експертної комісії

Відповідно до Плану роботи архівного відділу районної державної адміністрації на 2017 рік у І кварталі поточного року було проведено засідання експертної комісії, на якому розглядалися питання:

1. Схвалення положень про архівні підрозділи та експертні комісії:

-Новгородківському районному суді Кіровоградської області;

-Новгородківському районному центру первинної медико-санітарної допомоги Новгородківської районної ради.

2. Схвалення номенклатур справ:

Детальніше: Засідання експертної комісії

Виставка «Українська революція 1917-1921 років»

Виставка «Українська революція 1917-1921 років»

Відзначення 25-ї річниці незалежності України

Відповідно до Плану виставкової діяльності державних архівів області на 2016 рік, затвердженого Директором Державного архіву Кіровоградської області та наказу від 27 січня 2016 року №10 «Про участь архівних установ у відзначенні 25-ї річниці незалежності України» архівним відділом районної державної адміністрації спільно з музеєм історії Новгородківського району була підготовлена та організована виставка «Україна. 25 років державотворення».

Історія прийняття Конституції України

Відповідно до Плану виставкової діяльності державних архівів області на 2016 рік, затвердженого Директором Державного архіву Кіровоградської області, з нагоди відзначення 20-ї річниці Конституції України архівним відділом районної державної адміністрації була підготовлена стаття в газету «Основний закон нашої держави» та спільно з музеєм історії Новгородківського району організована виставка «Історія прийняття Конституції України».

Підсумки роботи архівного відділу за 2015 рік та I квартал 2016 року

       Розглянувши підсумки роботи архівного відділу за 2015 рік та I квартал 2016 року слід відмітити, що план розвитку архівної справи по всіх основних показниках виконано. Зокрема по основних показниках:

         1) прийнято на державне зберігання управлінської документації 535 одиниць зберігання при плані 467 одиниць зберігання у 2015 році та 206 одиниць зберігання при плані 70 одиниць зберігання у першому кварталі 2016 року;

2) закартоновано всі документи, що прийняті на державне зберігання до архівного відділу райдержадміністрації;

3) підготовлено до затвердження та затверджено описів на управлінську документацію в Державному архіві області в кількості 547 одиниць зберігання при плані 480 одиниць зберігання за 2015 рік і 206 одиниць зберігання при плані70 одиниць зберігання у першому кварталі 2016 року;

4) підготовлено та погоджено описів справ з кадрових питань (особового складу) в Державному архіві області в кількості 59 одиниць зберігання при плані 70 одиниць зберігання за 2015 рік, 65 одиниць зберігання при плані 0одиниць зберігання у першому кварталі 2016 року ;

5) проведено одне ініціативне інформування у 2015 році.

Детальніше: Підсумки роботи архівного відділу за 2015 рік та I квартал 2016 року