A- A A+

ПРОТОКОЛ №2 розширеного засідання громадської ради при райдержадміністрації

16 червня 2016 року селище Новгородка

Головував:

Беркута Олександр Ананійович - голова громадської ради при Новгородківській районній державній адміністрації

ПРИСУТНІ:

члени громадської ради при районній державній адміністрації, голова райдержадміністрації Кочерга Андрій Леонідович, заступник голови райдержадміністрації Акусок Тетяна Володимирівна.

Секретар: Огир Лідія Степанівна – секретар громадської ради при райдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Створення сприятливих умов для подальшого розвитку культури і мистецтва, збереження національно- культурної спадщини, розвитку бібліотечної і музейної справи, туризму.

2. Про благоустрій селища Новгородка, населених пунктів району та участь у цьому громадськості.

І. СЛУХАЛИ:

Беркута О.А. – голова громадської ради при райдержадміністрації, який запропонував затвердити наступний план порядку денного засідання громадської ради при райдержадміністрації:

1. Створення сприятливих умов для подальшого розвитку культури і мистецтва, збереження національно- культурної спадщини, розвитку бібліотечної і музейної справи, туризму

2. Про благоустрій селища Новгородка, населених пунктів району та участь у цьому громадськості

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити план засідання громадської ради при райдержадміністрації.

ІІ. СЛУХАЛИ:Бойко Л.В. – начальника відділу культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації. Текст довідки додається.

ВИРІШИЛИ:

Райдержадміністрації

1. Рекомендувати: закладам культури району і надалі спрямовувати свою діяльність на реалізацію державної політики у сфері культури і туризму; покращувати виконання пам'яткоохоронних заходів та збереження історико-культурної спадщини; рекомендувати відділу культури, туризму і культурної спадщини райдержадміністрації покращувати матеріально-технічну базу галузі; організацію і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико- культурною спадщиною, природним середовищем.

ІІІ.СЛУХАЛИ:

Сирицю О.А. – Новгородківського селищного голову. Текст довідки додається.

ВИРІШИЛИ:

Результати голосування

„ За „ – 8

„ Проти” – 0

„ Утрималось” – 0

Рішення прийнято.

Голова громадської ради при РДА      Беркута О.А.