A- A A+

До уваги громадськості району!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 688 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996", Положення про Громадську раду при Новгородківській районній державній адміністрації, для забезпечення налагодження ефективної взаємодії влади з громадськістю та з метою врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, повідомляємо про формування нового складу Громадської ради при Новгородківській районній державній адміністрації.

Для участі  в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства; рішення керівника інституту громадянського суспільства, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства; копії всіх документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (форми і зразки документів/заяв розміщені на офіційному веб-сайті Новгородківської райдержадміністрації в рубриці "Взаємодія з громадськістю" - громадська рада).

Відповідальні особи: Беркута Олександр Ананійович, заступник голови районної організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників", Нечипорук Світлана Іванівна, голова районної Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Спілка молодих державних службовців України", Огир Лідія Степанівна, голова Новгородківського селищного об'єднання громадян "Центр соціально-культурного розвитку "Креативна громада".

Контактний телефон: 20779.

Заяви від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах надаються або надсилаються на поштову адресу: смт Новгородка, вул.Криворізька ,11, каб.28 до 10 лютого 2017 року.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які легалізовані відповідно до чинного законодавства України, взяти участь у проведенні установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Новгородківській районній державній адміністрації, які будуть проведені о 15 годині 17 лютого 2017 року в залі засідань райдержадміністрації.

Реєстрація учасників розпочнеться о 14.30. Учасникам необхідно пред'явити офіційний документ, який посвідчує особу. 

Зразки документів для вступу до Громадської ради

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при _________ райдержадміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

 1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
 2. Копії документів про легалізацію ІГС.
 3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2012-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
 4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
 5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску, флешка).

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

Витяг з протоколу
засідання правління ______ обласної громадської організації «Нове життя»

____ ____________ 2010року №___
м. Кіровоград
Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;
Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;
Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. – голову правління організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до  _____  року.
Головуючий Іванцова О.В.

Секретар Круглова Л.В.

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна
Працює _____
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження 03.06.1966
Місце народження Україна, м. Кіровоград
Освіта Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українська російська, англійська
Нагороди, почесні звання не має
Досвід роботи у виборних органах депутат Кіровоградської міської ради, з 11.2010 р.
Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград
09.1984 до 07.1989 студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна
07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград
09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала
02.1999 до т.ч. голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я
Членство в ІГС
з 1995 по 1999 р. – член районної  організації «     - »

Особисті досягнення                  ----------

Контактна інформація смт Новгородка, вул.Кірова, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail:

Можливий напрямок роботи у громадській раді

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 20___-20___ років

 1. Назва ІГС
 2. Скорочена назва ІГС.
 3. Дані про легалізацію ІГС.
 4. Адреса, контакти.
 5. Мета та напрями діяльності.
 6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
 7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2015-2016 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.