A- A A+

П Р ОТОКОЛ №1 першого засідання громадської ради при Новгородківській райдержадміністрації

П Р ОТОКОЛ №1

першого засідання громадської ради при Новгородківській райдержадміністрації

від 17 лютого 2017 року                                                               смт Новгородка

засідання відкриває представник громадської ради при Новгородківській РДА Огир Л.С. ( об’єднання громадян "Центр соціально-культурного розвитку "Креативна громада").

ПРИСУТНІ:

члени громадської ради при районній державній адміністрації, голова райдержадміністрації Кочерга Андрій Леонідович.

Порядок денний:

1. Інформація про результати установчих зборів.

2. Обрання голови громадської ради.

3. Обрання заступника голови громадської ради.

4. Обрання секретаря громадської ради.

5.Про план роботи громадської ради при районній державній адміністрації на 2017 рік.

6. Про наступне засідання громадської ради при райдержадміністрації.

І. Слухали :

Інформація про результати установчих зборів.

Інформували:

Квітка Н.І.– голова лічильної комісії Установчих зборів інститутів громадянського суспільства для обрання громадської ради при Новгородківській районній державній адміністрації.

Вирішили:

1. Взяти до відома інформаціюКвітки Н.І.(інформація додається до оригіналу).

ІІ. Слухали:

Обрання голови громадської ради при райдержадміністрації.

Інформували:

Остапчук Л.М., Степанко Ю.В., Іванник М.Ф. – члени громадської ради при райдержадміністрації, які запропонували обрати головою громадської ради при райдержадміністрації Огир Л.С.

Результати голосування за обрання головою громадської ради при Новгородківській районній державній адміністрації Огир Л.С.

"За"–9

"Проти"– 0

"Утрималось"– 0

Вирішили:

1. Обрати головою громадської ради приНовгородківськійрайонній державній адміністраціїОгир Л.С.

ІІІ.Слухали:

Про обрання заступника голови громадської ради при райдержадміністрації.

Інформували:

Огир Л.С.–головагромадської ради при райдержадміністрації, яка запропонувала обрати заступником голови громадської ради при райдержадміністраціїСтепанка Ю.В.

Результати голосування за обрання заступника голови громадської ради приНовгородківськійрайонній державній адміністраціїСтепанка Ю.В.

"За"–9

"Проти"– 0

"Утрималось"– 0

Вирішили:

Обрати заступником голови громадської ради приНовгородківськійрайонній державній адміністраціїСтепанка Ю.В.

ІV.Слухали:

Обрання секретаря громадської ради при райдержадміністрації.

Інформували:

Орел І.М.- член громадської ради запропонував на посадусекретаря громадської ради при райдержадміністраціїПозняковську В.В.

Результати голосування за обрання секретарем громадської ради Позняковської В.В.

"За"–9

"Проти"– 0

"Утрималось"– 0

Вирішили:

Обрати секретарем громадської ради приНовгородківськійрайонній державнійадміністрації Позняковську В.В.

V.Слухали:

Про план роботи громадської ради при районній державній адміністрації на 2017 рік.

Інформували:

Огир Л.С.–головагромадської ради при районній державній адміністрації зазначила, що відповідно до регламенту громадської ради приНовгородківськійрайонній державній адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при райдержадміністрації від 03 березня 2011 року №2 робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою. План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення. Запропонувано подати пропозиції до плану роботи громадської ради при районній державній адміністрації на 2017 рік до 01 березня.

Результати голосування:

"За"–9

"Проти"– 0

"Утрималось"– 0

Вирішили:

1. Членам громадської ради подати пропозиції до плану роботи громадської ради при районній державній адміністрації на 2017 рік до 01 березня.

УІ.Слухали:

Про наступне засідання громадської ради. Інформувала: Огир Л.С.– голова громадської ради при районній державній адміністрації.

Вирішили: наступне засідання громадської ради провести 25 квітня 2017 року.

    

   Голова засідання                                                             Огир Л.С.

                                        

Секретар засідання                                                          Позняковська В.В.