A- A A+

Засідання круглого столу

26 жовтня 2018 року заступник голови районної державної адміністрації  Тетяна Акусок провела засідання круглого столу з соціальними партнерами на тему: «Якісні соціальні послуги для вразливих категорій населення».

В засіданні взяли участь:

Гук Н.С.- начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Гузова Л.В.- директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Новгородкіському районі;

Бондаренко О.О. – головний спеціаліст РЦСССДМ;

Квітка Н.І. – голова райкому профспілки працівників освіти та науки України в Новгородківському районі;

Ніколаєнко В.В. – директор Новгородківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості;

Панасюк Н.Л. – завідувач Новгородківського сектору обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області;

Цибенко О.М. – головний спеціаліст відділу страхових виплат, матеріального забезпечення, медичних та соціальних послуг Кіровоградського відділення виконавчої дирекції.

Соціальне партнерство це ефективна розбудова партнерської взаємодії, спрямованої на розширення ринку надання якісних соціальних послуг для вразливих категорій населення.

Соціальне партнерство у галузі соціальної роботи є особливим видом практичної діяльності та потребує відповідної підготовки з формування необхідних професійних навичок та вмінь. Соціальна робота в Україні перебуває у процесі активного розвитку: поступово змінюються базові підходи до надання соціальних послуг, взаємовідносини між соціальними працівниками та клієнтами, формується мережа соціальних закладів, розробляються інструменти оцінки й контролю якості послуг, що потребує широкої взаємодії державних органів влади, інститутів громадянського суспільства та соціального захисту.

Іншим важливим напрямком є необхідність розвитку соціальнотрудових відносин; підвищення ролі громадських інституцій, спрямованих на захист прав та свобод різних груп населення; вирішення трудових та соціальних конфліктів. Важливою складовою системи соціального партнерства в Україні є профспілки. Реалізація профспілками своїх функцій як учасника соціального партнерства та суб’єкта соціальної політики має здійснюватися за такими основними напрямами: - розширення суспільної бази своєї діяльності за рахунок поширення реального членства трудящих в профспілках з метою створення громадянської основи для забезпечення соціальної безпеки людини, її надійного соціального захисту; - цілеспрямована робота зі створення умов для подолання соціального відчуження людини, подолання у свідомості багатьох працівників стереотипу сприйняття себе як «гвинтика» системи, що веде до поглиблення відчуження особистості, її соціальної пасивності та апатії; - формування в економічно активного населення конкурентоспроможності в умовах ринку, сучасного соціального менталітету, соціально-психологічної зрілості, готовності до соціальних інновацій, подолання утриманських настроїв, ідей зрівняльної справедливості тощо; - сприяння ефективній реалізації трудового потенціалу громадян на основі посилення трудової мотивації, подолання деструктивних явищ, що поширилися у трудовій сфері в кризовий період; - реалізація функцій захисту прав та інтересів працівників (а також представників інших груп суспільства) у соціально-трудовій сфері; - досягнення соціальної злагоди й миру в суспільстві на основі соціального партнерства з державою та роботодавцями; - з метою залучення нових членів профспілки мають розробляти більш активні стратегії діяльності та надавати працівникам нові види послуг. Це можуть бути додаткові соціальні допомоги, пільгові кредити, послуги в галузі профорієнтації та профнавчання, сприяння у працевлаштуванні.

Учасники засідання обговорили проблемні питання та визначили шляхи їх вирішення.