Програма

  • Друк
1. ВСТУП. Програма "Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Новгородківського району на 2003-2012 рр”. Розроблена відповідно до :
- Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. №1089 "Про затвердження Державної Програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 рр.” ;
Рішення третьої сесії Кіровоградської обласної ради двадцять четвертого скликання від 6 вересня 2002 року 364.
Вагому роль у вирішенні житлових проблем молоді відіграє державна молодіжна житлова політика, яка шляхом довготермінового кредитування молодіжного житлового будівництва повинна сприяти соціальному розвитку молоді, допомагати молодим людям розв”язувати нагальні побутові проблеми, створювати та зміцнювати молоді сім”ї. Нинішній етап розвитку Програми пільгового молодіжного кредитування характеризується тим, що потребує значного збільшення обсягів її фінансування та розширенням географії впровадження Програми. Саме тому важливим моментом має стати активне залучення коштів з Державного бюджету, місцевих: обласного та міських, а також із позабюджетних джерел фінансування - тобто від підприємств усіх форм власності, недержавних організацій та установ, громадських і громадсько-політичних асоціацій та об”єднань тощо, які мають змогу витрачати власні кошти на заохочування молодих громадян-своїх працівників (або членів)- через надання їм премій, субсидій чи бонусів на сплату перших внесків, виплату відсотків за користування позиками або часткове погашення кредитних зобов”язань перед Фондом. Термін і визначення, що застосовується у Програмі: регіональне відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву – структурний підрозділ Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, якому він делегує частину своїх функцій та повноважень згідно з Положенням про регіональне відділення Фонду; консультаційний центр- структурний підрозділ Фонду, який створений при регіональних відділеннях Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло” за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, надає консультації та проводить реєстрацію громадян України, які виявили бажання отримати кредит; кредит - кошти, які передаються позичальнику в обсязі, визначеному кредитною угодою і підлягають поверненню до відповідного бюджету на певних умовах.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Молодіжна політика держави Творчого потенціалу, самовизначення й самореалізації, а також на створення умов для всебічного розвитку особистості молодої людини та ґрунтується на таких основних принципах: - формування поваги молоді до загальнолюдських цінностей , прав і свобод людини до історичних, культурних і національних надбань та особливостей громадян України, а також виховання відчуття особистої відповідальності за збереження та раціональне використання ресурсів нашої країни. - урахування потреб молоді, співвідношення їх реалізації з економічними можливостями держави; - доступність для кожного молодого громадянина соціальних послуг і законодавча рівність правових гарантій будь якої особи; - відповідальність держави за створення умов для самореалізації та гармонійного розвитку кожної молодої людини. Зокрема, в рамках реалізації державної молодіжної політики держава забезпечує молодим громадянам право на житло, всіляко сприяє молодіжному будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів (МЖК), трансформації їх у соціотехнополіси тощо, тобто здійснює прогресивну орієнтовану на кожну окремо взяту особистість, державну політику в галузі молодіжного житлового будівництва. Головною метою Програми є розв'язання житлової проблеми молоді через пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, заощаджень населення, а також інших (позабюджетних) джерел фінансування. Програма пільгового довготермінового житлового кредитування молоді також має на меті реалізацію ще й стратегічного завдання-подолання демографічної кризи. Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні та постановою Кабінету Міністрів УКРАЇНИ ВІД 29 ТРАВНЯ 2001 Р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім”ям та одиноким молодим громадянам на будівництво ( реконструкцію) житла” передбачено надання значних пільг молодим сім”ям з дітьми, що повинно певним чином матеріально стимулювати народжуваність в сім”ях, які звернулися за кредитами на придбання житла. Для досягнення поставлених завдань в рамках Програми повинно бути забезпечене розв”язання таких проблем. - динамічний розвиток первинного ринку житла і створення ефективних фінансових механізмів, які забезпечують економічну доступність будь-якого житла для молодих громадян.