A- A A+

Оприлюднення проекту рішення районної ради

Проект

УКРАЇНА

НОВГОРОДКІВСЬКА  РАЙОННА   РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ  РАЙОННОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

      від                      2013    року                                                                                          № 

                                                                  смт  Новгородка

 

Про внесення змін до Комплексної

регіональної  програми запобігання

та реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру

у Новгородківському районі

на 2006-2010 роки та на період до 2015 року

 

 

Розглянувши подання Новгородківської районної державної адміністрації № від   та відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”

 районна рада

   В И Р І Ш И Л А :

 

1.                  Внести зміни до Комплексної регіональної  програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру У Новгородківському районі на 2006-2010 роки та на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії Новгородківської районної ради від 23 грудня 2005 року № 413 а саме:

  

-                   пункт 5 пояснювальної записки програми абзац другий викласти у слідуючій редакції «Органами управління Програмою в районі є відділ інфраструктури райдержадміністрації та служба цивільного захисту в Новгородківському районі, які в межах повноважень здійснюють координацію, аналіз і контроль за формуванням та реалізацією  програми, є розпорядниками коштів районного бюджету, передбачених на виконання програми, відповідають за її якісне  виконання,  цільове використання  коштів та проведення своєчасної звітності»;

 -                    додатки № 3,4,5,6,14 в частині фінансування в період 2013-2015 викласти в новій редакції (додається);

 

 2.    Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головними розпорядниками на виконання власних функцій, обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі норм та нормативів, а також з урахуванням можливостей доходної частини бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів та підприємництва.

  

 Голова районної ради                                                     О.Горбенко