A- A A+

Оприлюднення проекту рішення районної ради

УКРАЇНА

НОВГОРОДКІВСЬКА РАЙОННА   РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ П”ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2016 року                                                                 №

смт Новгородка

Про районний бюджет

на 2017 рік

          Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного Кодексу України, проекту Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік»

районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 131205815,00 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 130756900,00 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 448915,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 131205815,00 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 130756900,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 448915,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 130756900,00 грн. та спеціальному фонду 448915,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами органів місцевого самоврядування згідно додатка №3.

4.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000,00 грн.

                          5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком

                             №4 до цього рішення.

6.Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі50000,00 грн.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

           оплата праці працівників бюджетних установ;

           нарахування на заробітну плату;

           придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;

           забезпечення продуктами харчування;

           оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

           поточні трансферти населення;

           поточні трансферти місцевим бюджетам;

           забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,                          

           виробами медичного призначення для індивідуального користування;

           видатки на оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

8.Затвердити в складі видатків районного бюджету:

- додаткову дотацію селищній та сільським радам району на здійснення видатків, визначених підпунктом а) пункту 2 та пункту 5 статті 89 Бюджетного Кодексу України в частині утримання дошкільних закладів освіти та сільських, селищних будинків культури та клубів у сумі 2243390,00 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення;

- кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 741175,00 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Новгородківській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

     11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

     - субвенцій з державного бюджету районному бюджету на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - в сумі 27406100,00 грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - в сумі 26772100,00 грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - в сумі 2899100,00 грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – в сумі 759100,00 грн.;

- освітня субвенція – 26294700,00 грн.;

- медична субвенція – 11962900,00 грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я. – 9809500,00 грн.;

- інші субвенції – 213400,00 грн.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 69 1, 97,101   Бюджетного кодексу України.

13. Надати право райдержадміністрації:

             1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів субвенції з державного бюджету у розрізі бюджетів органів місцевого самоврядування та головними розпорядниками коштів районного бюджету, а саме субвенцій на:

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

2) у разі передбачення району додаткових між бюджетних трансфертів з державного, обласного, селищного та сільських бюджетів на протязі 2017 року затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету та органами місцевого самоврядування з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) затверджувати за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики розподіл і перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету району, які будуть надходити у 2017 році у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, між бюджетами органів місцевого самоврядування та об'єктами і заходами з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) затверджувати розподіл резервного фонду районного бюджету.

14. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації у процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

16. Рекомендувати районній державній адміністрації, виконкомам місцевих рад та зажадати від Новгородківського відділення Кіровоградської ОДПІ ГУ Міністерства доходів у Кіровоградській області забезпечити у 2017 році виконання затверджених органами місцевого самоврядування показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

17. Затвердити Перелік головних розпорядників коштів районного бюджету та Схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2017рік згідно з додатком 5.

18. Установити, що у 2017 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженої кошторисними призначеннями.

19. Встановити, що фінансування видатків районного бюджету для реалізації заходів програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” здійснюється на умовах співфінансування з бюджетів місцевого самоврядування.

20. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розподілу вільних коштів, що склались на 01.01.2017 року вжити заходи щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

21. Рекомендувати сільським, селищним радам з метою ефективного використання коштів спеціальних фондів місцевих бюджетів акумулювати у визначеному законодавством порядку на рівні районного бюджету кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, територіальних дорожніх фондів, у тому числі субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, та спрямовувати їх на фінансування робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі, природоохоронних заходів і об’єктів, які мають важливе соціально-економічне значення для розвитку відповідних територій; та проведення акумуляції коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва сільських, селищного бюджетів у вигляді субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад відповідно до укладених угод.

22. Виконавцям програм щоквартально звітувати районній раді про витрачання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програм.

23. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики

         Додаток 3    Додаток 5   Додаток 6

Голова районної ради                                               О. ГОРБЕНКО