A- A A+

Оприлюднення проекту рішення районної ради

УКРАЇНА

НОВГОРОДКІВСЬКА РАЙОННА   РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ»ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2017 року                                                                 № 238

смт Новгородка

Про районний бюджет

на 2018 рік                   

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини першої статті 20, статті 77 та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 157342222,00 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 156777470,00 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 564752,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 157342222,00 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 156777470,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 564752,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами органів місцевого самоврядування згідно додатка №3.

4.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000,00 грн.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі50000,00 грн.

6.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком

   №4 до цього рішення

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

           оплата праці працівників бюджетних установ;

           нарахування на заробітну плату;

           придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;

           забезпечення продуктами харчування;

           оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

           поточні трансферти населення;

           поточні трансферти місцевим бюджетам;

           забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,                          

виробами медичного призначення для індивідуального користування;

           оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

           оплату енергосервісу

8.Затвердити в складі видатків районного бюджету:

- інші дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам, а саме селищній та сільським радам району на здійснення видатків, визначених підпунктом а) пункту 2 та пункту 5 статті 89 Бюджетного Кодексу України в частині утримання дошкільних закладів освіти та сільських, селищних будинків культури та клубів у сумі 2920695 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення;

- кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1251940,00 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Новгородківській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 69 1, 97,101   Бюджетного кодексу України.

13. Надати право райдержадміністрації:

             1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів субвенції з державного бюджету у розрізі бюджетів органів місцевого самоврядування та головними розпорядниками коштів районного бюджету, а саме субвенцій на:

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищнихголів;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов;

2) у разі передбачення району додаткових між бюджетних трансфертів з державного, обласного, селищного та сільських бюджетів та/або зміни їх обсягів на протязі 2018 року затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету та органами місцевого самоврядування з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) затверджувати за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики розподіл і перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету району, які будуть надходити у 2018 році у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, між бюджетами органів місцевого самоврядування та об'єктами і заходами з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

4) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються районному бюджету з інших місцевих бюджетів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

14. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

15. Рекомендувати районній державній адміністрації, виконкомам місцевих рад та зажадати від Новгородківського відділення Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області забезпечити у 2018 році виконання затверджених органами місцевого самоврядування показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

16. Затвердити Перелік головних розпорядників коштів районного бюджету та Схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2018рік згідно з додатком 5.

17. Установити, що у 2018 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженої кошторисними призначеннями.

18. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розподілу вільних коштів, що склались на 01.01.2018 року вжити заходи щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

19. Виконавцям програм щоквартально звітувати районній раді про витрачання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програм.

20. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики

Додаток 3

Додаток 5

Додатки 1, 2, 4, 6

  

Голова районної ради                                               О. ГОРБЕНКО