A- A A+

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення про стан виконання програми зайнятості населення на період до 2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проектурішення про стан виконання програми зайнятості населення на період до 2017 року

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У з’вязку з прийняттям Закону України “Про зайнятість населення” в новій редакції та  з  метою  здійснення  контролю за  виконанням  програми  зайнятості  населення  Новгородківського  району  на період до 2017 року.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою  прийняття  рішення  є  сприяння  продуктивної  зайнятості  населення  району.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Рішення  приймається    відповідно  до  пункту  16  частини  1  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  подання  районної  державної  адміністрації  та  з  метою сприяння  продуктивної  зайнятості  населення  району  на період до 2017  року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект  рішення  розроблено  відповідно  до  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація  даного  рішення  фінансових  витрат  не  потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Виконання  рішення  забезпечить  підвищення  продуктивної  зайнятості  населення  району  на період до 2017  року.

7. Проект є/не є проектом регуляторного акту.

Внесений проект рішення районної ради не є проектом регуляторного акту.

8. Проект  рішення   оприлюднено на  сайті   Новгородківської  РДА  ng.kr-admin.gov.ua

(спосіб оприлюднення)                                                                                                                                                                                                                                                                                

“14” травня  2014  року.”

 (дата оприлюднення)

 

 

Начальник управління соціального захисту        __________                        Н. С. Гук            

(посада керівника головного розробника)         (підпис)                  (ініціал імені, прізвище)