ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення про стан виконання програми зайнятості населення на період до 2017 року

  • Друк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проектурішення про стан виконання програми зайнятості населення на період до 2017 року

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У з’вязку з прийняттям Закону України “Про зайнятість населення” в новій редакції та  з  метою  здійснення  контролю за  виконанням  програми  зайнятості  населення  Новгородківського  району  на період до 2017 року.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою  прийняття  рішення  є  сприяння  продуктивної  зайнятості  населення  району.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Рішення  приймається    відповідно  до  пункту  16  частини  1  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  подання  районної  державної  адміністрації  та  з  метою сприяння  продуктивної  зайнятості  населення  району  на період до 2017  року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект  рішення  розроблено  відповідно  до  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація  даного  рішення  фінансових  витрат  не  потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Виконання  рішення  забезпечить  підвищення  продуктивної  зайнятості  населення  району  на період до 2017  року.

7. Проект є/не є проектом регуляторного акту.

Внесений проект рішення районної ради не є проектом регуляторного акту.

8. Проект  рішення   оприлюднено на  сайті   Новгородківської  РДА  ng.kr-admin.gov.ua

(спосіб оприлюднення)                                                                                                                                                                                                                                                                                

“14” травня  2014  року.”

 (дата оприлюднення)

 

 

Начальник управління соціального захисту        __________                        Н. С. Гук            

(посада керівника головного розробника)         (підпис)                  (ініціал імені, прізвище)