A- A A+

Регуляторна політика

Про планування діяльності з підготовки проєктів

регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України "Про засади державної регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів (далі - План) на наступний календарний рік.

Враховуючи зазначене необхідно:

до 15 грудня 2020 року затвердити у встановленому порядку власні Плани на 2021 рік;

не пізніше, як у десятиденний термін після затвердження Планів, забезпечити їх оприлюднення у спосіб, передбачений статтею 13 Закону;

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 37 Закону регуляторними органами здійснюються заходи з відстеження результативності дії (базове, повторне, періодичне) діючих регуляторних актів, у зв'язку з чим, необхідно розробити та розмістити на офіційних вебсайтах план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів (рішень, розпоряджень) на 2021 рік.

Про прийняття рішень

про місцеві податки та збори

З метою реалізації владних повноважень органи місцевого самоврядування приймають рішення, що регулюють діяльність суб’єктів господарської діяльності.

Такі рішення носять ознаки регуляторних актів та потребують прийняття по визначеній Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) процедурі.

Відповідно до статті 34 Закону проєкт рішення разом з аналізом регуляторного впливу та експертним висновком відповідальної постійної комісії подаються Державній регуляторній службі України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Згідно з підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, регуляторні акти – рішення про місцеві податки та збори на 2021 рік мають бути прийняті до 01 липня 2020 року.

 

До уваги органів місцевого самоврядування!

Реєстр діючих регуляторних актів – розпоряджень голови Кіровоградської облдержадміністрації, та строки відстеження результативності їх дії і оприлюднення звітів

Нормативно-правові акти

Відповідальні структурні підрозділи

Перелік чинних регуляторних актів виданих головою Новгородківської райдержадміністрації

План підготовки регуляторних актів

Інформація про здійснення регуляторної політики в Новгородківській РДА

План-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів Новгородківською районною державною адміністрацією на 2020 рік

ЗВІТ про результати відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів по Новгородківському районі за січень-травень 2020 року