A- A A+

Послуги центру зайнятості, які можуть отримати громадяни

Державна служба зайнятості створена для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян.

Новгородківський районний центр зайнятості – це державна соціальна установа, яка на безоплатній основі надає широкий спектр соціальних послуг незайнятим та безробітним громадянам.

Послуги центру зайнятості можуть отримати громадяни, які звільнені з роботи з різних причин, випускники вузів, професійно-технічних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл, звільнені з місць позбавлення волі, демобілізовані, особи з обмеженими фізичними можливостями, а також громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Всі види соціальних послуг та матеріального забезпечення, що надає Державна служба зайнятості, передбачені ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

У правовому регулюванні організації діяльності вирішальне значення має Конституція України, яка закріплює принципи організації державної влади, діяльності органів тріади влади (законодавчої, виконавчої, судової).

Законодавство вважається ефективним, коли його застосування на практиці дає результати, відповідні тій меті, яка ставилась при його підготовці, і неефективним, якщо результати протилежні.

Закон України «Про зайнятість населення» спрямований на забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх права на працю, сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення відповідно до суспільних потреб, забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття.

В центрі зайнятості можна отримувати юридичні консультації з будь-яких питань - і це свідчить про те, що державні послуги стали для українців все більш якісними і доступними.

На сьогодні фахівці центру зайнятості намагаються змінити філософію служби зайнятості, розуміння роботи служби в українців, які звертаються за допомогою у пошуку роботи.

Ми перестаємо бути виплатною касою, а починаємо шукати людям роботу і намагаємось зробити центр зайнятості відкритою площадкою для соціальних партнерів і громадських організацій.

Також зміни в законодавстві про зайнятість відповідають європейським позитивним практикам та покликані зробити ефективними надання послуг для людей, і люди мають це відчути.

Подавати достовірну інформацію - обов'язок клієнтів служби зайнятості

На даний час, перевірка достовірності даних, поданих особою, які є підставою для надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю проводиться шляхом звірки з органами Державної податкової адміністрації України, Пенсійним Фондом України, Державним реєстратором.

Крім того, спеціалістами центру зайнятості проводяться перевірки достовірності даних, зазначених у довідках про середню заробітну плату. В даному випадку контролюється не тільки правильність та достовірність розрахунку середньої заробітної плати, а й відповідність підстави звільнення, що зазначена в наказі про звільнення, запису в трудовій книжці особи. Непоодинокі випадки виявлення недостовірності таких довідок. Основна причина цього – це неправильне застосування „Порядку про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, але поряд з цим виявляються і факти приписок та фальсифікації, про які центр зайнятості негайно інформує правоохоронні органи.

Необхідно звернути увагу на роботу, яка проводиться центром зайнятості для попередження вищевказаних зловживань та порушень. В основі роботи, перш за все, – ретельний контроль за документами, що подають громадяни для реєстрації в центрі зайнятості та отримання статусу безробітного. З безробітними особами та представниками підприємств проводяться семінари й індивідуальні консультації, надається пам’ятка „Ваші права – Ваші обов’язки”, де громадянин під власний підпис бере на себе зобов’язання у разі приховування від центру зайнятості відомостей про працевлаштування, зайняття підприємницькою діяльністю тощо повернути незаконно отримані кошти добровільно.

Враховуючи вищенаведене повідомляємо, що при постановці на облік в службі зайнятості, кожна особа несе персональну відповідальність за надання достовірних відомостей, які впливають на призначення статусу безробітного та виплату допомоги по безробіттю, і жоден факт обману не залишиться без належної уваги.