A- A A+

СЕЗОННІ РОБОТИ

Сезонні роботи – це роботи, які у зв’язку з певними природнокліматичними умовами не можуть виконуватися протягом повного року (12 місяців) та не перевищують 6 місяців. Перелік сезонних робіт визначений спеціальним списком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей». Відповідно, до сезонних відносяться:

- Лісова промисловість і лісове господарство – добування живиці, барасу і ялинкової сірки; заготівля пньового осмолу; заготівля лика; лісокультурні роботи (підготовка грунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках); лісозахисні і протипожежні роботи (боротьба з шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, неземне пожежне патрулювання лісів); заготівля насіння; збирання і переробка харчових продуктів лісу; польові лісовпорядні роботи.

- Торфяна промисловість - болотнопідготовчі роботи; добування, сушіння та збирання торфу; ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах.

- Сільське господарство - робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин; робота на інкубаторно - птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях;

- Переробні галузі промисловості - робота на підприємствах переробки плодово-овочевої продукції; робота на підприємствах цукрової галузі промисловості; первинне виноробство.

- Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку – роботи пов’язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих в санаторнокурортних закладах і закладах відпочинку;

- Транспортно-дорожній комплекс - авіаційні роботи в сільському та лісовому господарстві. Роботи, які не включені до даного переліку, не вважаються сезонними! Тривалість сезонних робіт затверджується наказом по підприємству, а кількість необхідного допоміжного персоналу (сезонних працівників) – штатним розписом. Отож, особливостями правового регулювання сезонних робіт є те, що: - Осіб, яких приймають на сезонну роботу, має бути попереджено про це при укладенні трудового договору. Умова про сезонну роботу обов’язково зазначається у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу! - З наказом працівника ознайомлюють під розписку; - Трудовий договір при прийнятті на сезонні роботи може бути укладено на строк, який не перевищує тривалості сезону. Якщо у трудовому договорі не буде визначено тривалість роботи, то такий працівник буде вважатися прийнятим на невизначений строк; - При прийнятті сезонного працівника на роботу, випробувальний строк з метою перевірки відповідності працівника наданій йому робі не встановлюється! - Сезонні працівники, так само, як і інші працівники мають право на щорічну відпустку! Відпустка надається таким працівникам, пропорційно відпрацьованому ними часу на даному підприємстві. Тому, якщо сезонний працівник не скористався нею під час роботи, то при звільненні він має право використати відпусткою або отримати компенсацію за невикористані дні. - Сезонним працівникам також гарантується право на оплату тимчасової непрацездатності. ( - у разі захворювання або травми не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, допомога надається не більше як за 75 календарних днів протягом календарного року, а у випадку трудового каліцтва чи професійного захворювання – виплачується на загальних підставах). - Підприємства, установи, організації ведуть трудові книжки і на сезонних працівників, до яких вносяться записи про прийняття на роботу, звільнення та заохочення . - Сезонні працівники можуть розірвати трудовий договір за власними бажаннями попередивши про це за 3 дні, на відміну від постійних постійних працівників, які повинні попереджувати про майбутнє звільнення за 2 тижні; - З ініціативи роботодавця такий договір може бути розірваний за загальними випадками передбаченими ст. 40 і 41 КЗпП України, так і у разі: • призупинення робіт на підприємстві на строк більше 2 тижнів з причин виробничого характеру; • у разі відсутності працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, безперервно протягом 1 місяця ( проте, у разі втрати працездатності у зв’язку із нещасним випадком або професійним захворюванням на виробництві за працівником зберігається місце роботи до відновлення працездатності, або встановлення інвалідності, але не більше як до закінчення сезонного трудового договору). - Вихідна допомога виплачується в розмірі тижневого середнього заробітку, а у разі призову або вступу на військову службу – двотижневого середнього заробітку; УВАГА! Стаж роботи сумується і вважається неперервним, якщо працівник пропрацювавши повний сезон, уклав новий трудовий договір на наступний сезон і приступив до роботи у встановлений строк. Тобто, це означає, що час міжсезонної перерви зараховується в безперервний стаж роботи. Звільнення працівників, прийнятих на сезонні роботи, у разі закінчення строку трудового договору (сезонної роботи) здійснюється наказом керівника підприємства, у якому зазначається : «Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору» (п.2 ст.36 КЗпП України), що також зазначається і у трудовій книжці.

Новгородківська районна філія Кіровоградського ОЦЗ