A- A A+

НАССР - система безпечності харчової продукції

Україна поступово рухається за європейським вектором розвитку. Важливим етапом у цьому напрямку є обов’язкове впровадження системи безпечності харчової продукції НАССР на всіх підприємствах, діяльність яких так або інакше пов’язана з харчовими продуктами. Це передбачає виведення вітчизняної харчової промисловості на цілком інший якісний рівень, відповідно до якого вже давно працюють економічно розвинені країни.

Наголошуємо!

Представники харчового бізнесу, не зволікайте з запровадженням процедур НАССР, адже часу залишилося мало. З 2019 року дотримання принципів системи HACCP стане обов’язковим для всіх українських виробників харчових продуктів (крім первинного виробництва), а для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) ця норма набрала чинності з 20 вересня 2017 року.

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP]) — є науково-обґрунтованою системою, що дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників. ХАССП — це потужна система, що використовується для забезпечення безпечності харчових продуктів протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчового продукту. Система ХАССП є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

На сьогоднішній день набрала чинності та діє нова редакція Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі - Закон ).

Зокрема, згідно з вимогами статей 40-51 Закону, оператори ринку зобов’язані дотримуватися гігієнічних вимог:

 • до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів;
 • до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти;
 • до рухомих та /або тимчасових потужностей;
 • до транспортних засобів;
 • до обладнання та інвентарю;
 • до постачання води;
 • до персоналу, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами;
 • до харчових продуктів;
 • до пакування харчових продуктів тощо.

Тож, оператори ринку харчових продуктів (підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці) повинні негайно розробити та впровадити процедури для забезпечення простежуваності продукції, процедури відкликання та вилучення з обігу продуктів, які можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

З огляду на те, що впровадження систем управління потребує часу та матеріальних ресурсів, було встановлено перехідні періоди залежно від того, належить суб’єкт господарювання до малого підприємництва, зокрема до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Отже, аби уникнути зайвих проблем, необхідно терміново активізувати роботу з розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів НАССР вже сьогодні.

Підприємства, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження - до 20 вересня 2018 року, малі підприємства - до 20 вересня 2019 року.

Наявність на підприємстві діючої системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР - це надійне підтвердження того, що виробник забезпечує всі умови, які гарантують стабільний випуск якісної і безпечної продукції.

До того ж, правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. Таким чином, вдається уникнути втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

Функції контролю за дотриманням вимог Закону виконує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Недотримання вимог законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів тягне за собою адміністративну відповідальність (пункт 1 частина 1 статті 64 Закону).

Зокрема, передбачено штрафні санкції:

 • для юридичних осіб у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат;
 • для фізичних осіб-підприємців - від двох до п’яти мінімальних заробітних плат.

Крім того, порушникам Закону загрожує тимчасове призупинення виробництва чи обігу харчових продуктів, які є небезпечними для здоров’я та життя людей.

До речі, наявність впровадженої системи управління безпечністю харчових продуктів – це обов’язкова умова участі в тендерних закупівлях, що проводяться Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

Новгородківський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області