A- A A+

Про проведення в області у 2020 році конкурсу “Кращий роботодавець року”

З метою проведення у 2020 році конкурсу Кращий роботодавець року утворено районний організаційний комітет, на засіданні якого 19 березня 2020 року визначено умови та порядок проведення конкурсу.

Про здійснення реабілітації дітей з інвалідністю

З метою забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю постановою Кабінету Міністрів України   від 27 березня 2019 року № 309 затверджено „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю”.

Відповідно до Порядку у 2020 році   за принципом „гроші ходять за людиною” заходами з реабілітації можуть бути забезпечені, як діти з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу так і з іншими захворюваннями.

Заходи з реабілітації дітей з інвалідністю надають заклади охорони здоров’я що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії.

Перелік закладів розміщено на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів. 

Батьки дітей-інвалідів або їх законні представники для отримання інформації щодо послуги з реабілітації дітей з інвалідністю та переліку закладів, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами також можуть звернутися до управління соціального захисту населення Новгородківської районної державної адміністрації, кабінет №5, тел.2-05-45.

Атестація робочих місць

         Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” Кабінетом Міністрів України постановою № 442 від 01.08.1992 року затверджено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає у регулюванні взаємин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

         Атестація проводиться згідно з Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, установи, організації.

         Управлінням соціального захисту населення сформовано Реєстр (перелік) підприємств із шкідливими умовами праці. До реєстру включаються всі підприємства, які знаходяться на території району і в яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Детальніше: Атестація робочих місць