A- A A+

Атестація робочих місць

         Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” Кабінетом Міністрів України постановою № 442 від 01.08.1992 року затверджено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає у регулюванні взаємин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

         Атестація проводиться згідно з Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, установи, організації.

         Управлінням соціального захисту населення сформовано Реєстр (перелік) підприємств із шкідливими умовами праці. До реєстру включаються всі підприємства, які знаходяться на території району і в яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

       Станом на 01 січня 2020 року атестація робочих місць проведена на 42 підприємствах, питома вага яких у Реєстрі становить 84 %. Атестовано 573 робочих місця, питома вага яких до загальної кількості зайнятих у шкідливих умовах праці становить 95,7%. У 2019 році атестація робочих місць за умовами праці проведена на 1 фермерському господарстві та на 8 - поновлена. Не поновлена атестація на 4 підприємствах, із яких на 1 – проведена у 2013 році, на 3 – у 2014 році.

       Спеціалістом управління під час обстежень виявлено, що на 5 підприємствах до атестації робочих місць за умовами праці не приступили, тобто 21 робоче місце лишається не атестованим та несправедливо обділеним у наданні пільг, компенсацій та додаткових оплачуваних відпусток.