A- A A+

ЩОРІЧНА ДОВІДКА з питань розгляду звернень громадян за січень-грудень 2012 року

ЩОРІЧНА  ДОВІДКА

Новгородківської районної  державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян за січень-грудень   2012 року

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування створено належні умови для реалізації громадянами права на звернення, розгляду та вирішення  порушених питань,  усунення причин, що породжують ці звернення.

 Як  сказано в статті 5 Конституції України «народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування», а статтею 40 Конституції України закріплено право громадян звертатися до органів влади з різного роду питаннями, в якій говориться «... усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».

Районна державна адміністрація  спрямовує свою діяльність на поліпшення життя людей району,  насамперед, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та вважає звернення громадян та питання, які вони в них порушують індикатором рівня соціально-економічного розвитку району, ефективності роботи органів влади,  тому розгляду звернень, організації особистого прийому громадян приділяє значну увагу.

Особлива увага при розгляді звернень громадян звертається на вирішення проблем, які порушують найменш соціально-захищені верстви населення.

Керівництвом районної державної адміністрації звертається увага на персональну відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, дотримання графіків особистого прийому.

 В січні 2013 року затверджено графік щодо особистого звітування перед головою районної державної адміністрації керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, селищного, сільських голів з питань роботи зі зверненнями громадян, щомісяця затверджується графік виїзного прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації в населених пунктах району.

Особлива увага в райдержадміністрації приділяється розгляду звернень інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, найменш соціально-захищених  категорій – пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких матерів, вишукуються можливості надання їм практичної, матеріальної і фінансової допомоги.

Робота із листами, заявами, скаргами громадян в райдержадміністрації ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства зі зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1997 року № 348 та класифікатора.    

Всі нормативні документи, що надходять до райдержадміністрації з облдержадміністрації, щодо роботи із зверненнями громадян реагування на них з боку райдержадміністрації, розпорядження голови райдержадміністрації, інформації, довідки, статистичні звіти формуються в окремих папках, що дає змогу легко з ними ознайомитися та працювати.

У загальному відділі апарату райдержадміністрації розроблена та затверджена посадова інструкція заступника керівника апарату, начальника загального відділу райдержадміністрації та головного спеціаліста загального відділу. Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації працює із програмою «Звернення громадян», яка займається питаннями роботи із зверненнями громадян.

Основа повсякденної роботи загального відділу – ведення діловодства з питань розгляду звернень громадян, детальні роз’яснення  законодавства з питань звернень громадян, своєчасний їх розгляд та контроль, а також направлення відповідей заявникам відповідно до чинного законодавства.

З метою перевірки додержання на місцях конституційних прав громадян на звернення протягом січня-грудня  2012 року із загальної кількості звернень загальним відділом апарату райдержадміністрації взято на контроль біля   90 відсотків.

До районної державної адміністрації за січень-грудень 2012 року надійшло 95   звернень, (2011 рік – 79 звернень) в яких порушено    99 питань, в тому числі на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації побували 39 чоловік,  56 – надійшли поштою.

Із загальної кількості звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації протягом січня-грудня 2012 року позитивно вирішено 17 звернень.

 В своїх зверненнях жителі району порушують питання: аграрної політики і земельних відносин (29 звернень), соціального захисту   (14 звернень), охорони здоров’я (10 звернень), комунального та дорожнього господарства  (8 звернень), освіти  (3 звернення) та інші.

 За січень–грудень 2012 року до райдержадміністрації надійшло 10 колективних звернень. Ці колективні звернення надійшли від жителів   смт Новгородки  (прохання залишити за громадою леваду, де випасається худоба), Новомиколаївської сільської ради (прохання не закривати Новомиколаївський НВК)  Петрокорбівської  сільської ради (щодо надання пасовищ), Митрофанівської  сільської ради (щодо розрахунків за здані в оренду земельні паї) та інші.     

     Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» забезпечено розгляд питання щодо роботи із зверненнями громадян  не рідше двох разів на рік на засіданнях колегії райдержадміністрації. Так, розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 25 січня 2012 року  «Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району у 2011 році» (за результатами розгляду видане відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від   30 січня 2012 року № 38-р) та 25 липня 2012 року «Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за перше півріччя 2012 року» ( за результатами розгляду видане відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 30 липня 2012 року №196-р.

На дані рішення колегії  видані відповідні розпорядження голови райдержадміністрації, які направлені виконавцям.

 Протягом січня-грудня 2012 року до органів місцевого самоврядування надійшло 620 звернень, в тому числі 492 громадян побували на особистому прийомі селищного, сільських голів. В своїх зверненнях жителі сіл порушують питання соціального захисту, землекористування, ремонт доріг, освіти, забезпечення законності і охорони правопорядку та інші.

 Звернувши увагу на статистичні дані, які характеризують кількість звернень та підводячи підсумки роботи, слід зазначити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась кількість звернень до районної державної адміністрації на 16, залишається рівномірною кількість звернень з питань: транспорту та зв’язку (поліпшення автобусного сполучення, запровадження та відновлення маршрутів, перенесення  рейсів),  аграрної політики і земельних відносин (питання індивідуального землекористування і присадибного господарства, встановлення земельних меж між сусідами, виплата коштів за майнові паї, про надання пасовищ тощо) та інших.  До розгляду земельних спорів райдержадміністрація залучає фахівців відповідних земельних органів, голів місцевих громад.На жаль,  не всі звернення громадян з даного питання задовольняються на їх користь. З питань, які не входять до компетенції райдержадміністрації громадянам  рекомендовано звертатися до суду за захистом своїх порушених  прав або до правоохоронних органів.

Так як, Новгородківський район сільськогосподарський, робота в сільському господарстві має сезонний характер, власники сільськогосподарських підприємств за згодою сторін в зимовий період зменшують кількість працюючих в сільському господарстві, а  розпочинаючи комплекс весняно-польових робіт збільшується і кількість працюючих в аграрному секторі, тому з питань аграрної політики і земельних відносин надійшло 29 звернень.

Кожного місяця працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації  підводяться підсумки та аналізується робота по розгляду звернень громадян. Така інформація щомісяця направляється у відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації та голові райдержадміністрації.

 Аналіз розгляду звернень громадян проводиться кожного місяця. Щокварталу готується звіт про проведення організаційно-масових заходів по удосконаленню роботи із зверненнями громадян.

    Для більш якісного проведення роботи з питань розгляду  звернень громадян      для спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, секретарів виконкомів селищного та сільських рад, які відповідають за цю роботу, були розроблені та роздані методичні рекомендації, забезпечено нормативно-законодавчими актами. 22 лютого та 25 грудня   2012 року проведено семінар-нараду із керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, селищним та сільськими головами, секретарями виконкомів селищної та сільських рад. На даній нараді зверталась увага щодо вжиття невідкладних заходів та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Зобов’язано упорядкувати роботу із зверненнями громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від  7 лютого   2008 року № 109, а також проведено нараду з питань роботи  із зверненнями громадян та ведення діловодства.

Добре налагоджена робота із зверненнями громадян в Спасівській, Інгуло-Кам’янській,  Куцівській сільських радах. Від жителів цих сільських рад до райдержадміністрації надійшла найменша кількість звернень громадян.

Два рази на рік працівники селищної та сільських рад разом з депутатським активом проводять подвірні обходи, сходки громадян  з метою виявлення потреб і запитів односельчан. Актуальні питання життя сіл та нагальні проблеми мешканців розглядаються на сходках громадян.

 Селищний та сільські голови співпрацюють із керівниками сільськогосподарських підприємств щодо надання допомоги у розв’язанні проблемних питань жителів своїх сіл.

Виконкомами селищної та сільських рад разом з правліннями приватних сільськогосподарських підприємств вирішуються питання та  допомагають жителям своїх сіл побороти життєві негаразди, вживаються заходи щодо поліпшення їх життєвого рівня. Керівниками господарств виділяється транспорт найменш соціально-незахищеним верствам населення для доставки вугілля, дров, виїзду в лікарню  та інших потреб.

За територіями сіл закріплені заступники голови районної державної адміністрації. Це дає можливість зустрічатися з людьми за місцем роботи і проживання, вивчати ситуацію та допомагати у вирішенні проблем громадян на відповідних територіях.

Для будь-якого органу влади, його відповідального працівника, керівника підприємства, установи, організації найважливішим завданням є  побачити кожну людину, її потреби, зуміти при всій круговерті і завантаженості не зачерствіти душею, вчасно подати руку допомоги, відгукнутися на чийсь біль, зарадити біді, підтримати тих, хто в майбутньому буде створювати наш спільний добробут.

В районі склалася тісна співпраця, ділові партнерські стосунки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 14 лютого 2008 року головою районної державної адміністрації видане розпорядження 58-р, яким утворено та затверджено районну постійно-діючу комісію з питань розгляду звернень громадян. Головою  районної державної адміністрації затверджено графік проведення засідань даної комісії на 2013 рік. Протягом  січня-грудня 2012 року  проведено 12 засідань районної постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян,  оформлено  протоколи засідань комісії.

 Започатковано та проводиться прийом громадян на території сільських, селищної рад головою райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів разом із селищним, сільськими головами, керівниками сільськогосподарських підприємств. Всі порушені питання під час зустрічі із громадянами проаналізовані, заявникам дані відповіді, керівникам структурних підрозділів доручення.

Так, протягом січня-грудня 2012 року керівництвом районної державної адміністрації за затвердженим графіком  проводиться прийом громадян не рідше  двох разів на місяць, в тому числі один особистий виїзний прийом громадян в населені  пункти району.  Так, 29 лютого  2012 року  проведено виїзний прийом в Інгуло-Кам’янській сільській раді; 02 березня 2012 року проведено виїзний прийом в Вершино-Кам’янській сільській раді; 06 березня 2012  року – в Верблюзькій сільській  раді; 11 квітня 2012 року проведено виїзний прийом в Куцівській сільській раді; 15 травня 2012 року проведено виїзний прийом в  Вершино-Кам’янській сільській раді;  22 червня 2012 року проведено виїзний прийом в Спасівській сільській раді.

Заявникам, які побували на особистому прийомі,  відповідно до чинного законодавства направлені відповіді та роз’яснення на порушені ними питання.

Питання роботи із зверненнями громадян постійно висвітлюються у засобах масової інформації району: районній газеті «Новгородківські вісті».

Так, у січні 2012 року в районній газеті «Новгородківські вісті» опублікована щорічна довідка про звернення громадян протягом 2011 року під заголовком «Зверненням громадян - постійну увагу».

       Працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації щоденно надається консультативна допомога громадянам, які звертаються до райдержадміністрації, секретарям виконкомів селищного та сільських рад, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації постійно надається практична та методична допомога з питань розгляду звернень громадян.

Селищним та сільськими головами через засоби масової інформації висвітлюються питання життєдіяльності громади.

Рекомендовано селищному, сільським головам, керівникам структурних підрозділів більш відповідально ставитись до розгляду звернень громадян, питання які відносяться до компетенції селищного, сільських рад вирішувати на місцях, проводити роз’яснювальну роботу з різних питань життя і діяльності через засоби масової інформації, сходки громадян, подвірні обходи, телефони «гарячої лінії».  

Районна державна адміністрація постійно вживає всі можливі заходи щодо безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян», указів та доручень Президента України з питань забезпечення конституційних прав громадян на звернення та підвищення рівня розвитку регіону як умови поліпшення життя та добробуту населення.   

Рекомендовано селищному, сільським головам, зобов’язано керівників структурних підрозділів райдержадміністрації більш відповідально ставитись до розгляду звернень громадян, питання які відносяться до компетенції селищного, сільських рад вирішувати на місцях, проводити роз’яснювальну роботу з різних питань життя і діяльності через засоби масової інформації, сходки громадян, подвірні обходи, телефони «гарячої лінії». 

Райдержадміністрація і надалі працюватиме над посиленням гласності та прозорості в діяльності місцевих органів влади з питань, що порушують громадяни у зверненнях, вчасним виявленням найбільш гострих суспільно значущих проблем, які породжують звернення громадян і потребують негайного вирішення на місцевому рівні.